La Terra
---------------------------------------------

L'atmosfera i el clima
------------------------------------------

La geosfera i la hidrosfera


------------------------------------


Els paisatges


--------------------

L'organització politica i territorial


-----------------------------------


Població. Persones i treball
La prehistòria i La edad antiga.
El mon clàsic  


FESTIVITATS